Të dhëna për papunësinë e alimentacionitBest përgjigje: Përshëndetje, unë vetëm e kishte problem të njëjtë me të mi ish-burri