Të shërbejë në Vasto të pasurive të patundshme Compa Shitur CAAR Shtëpinë me Qira ImmobiliDavima

Leckë Ajo kryen veprimtarinë e pasurive të patundshme komisionere dhe të lidhura me aktivitete të tilla si menaxhimin dhe faza plotësuese të shitjes, të blerjes, marrjes me qera, dhe vlerësimet e zonave immobiliari Interesat janë kryesisht: e pasurive të patundshme, banimi, turistike, tregtare, komerciale dhe industriale, analizë të tregut si dhe studimet e fizibilitetit, këshillim dhe drejtim strategjik të ndihmës në kontrata dhe menaxhimin e drejtpërdrejtë bashkëpunimin e teknikëve dhe të profesionistëve, të tilla si surveyors, inxhinierë, arkitektë