shtetësinë e republikës çeke. Marrjen e shtetësi çeke. Të arsimit në Evropë

marrjen e shtetësi çeke — një nga më tërheqëse objektivat për banorët e Rusisë, që do të donte të jetë një shtetas i vendit, i cili është i afërt për ne, në perceptimin dhe mentaliteti, janë ngushtë në kuptim të gjeografisë, por ai është i vendosur të bëhej në nivel evropian të zhvillimit. Në Republikën çeke, nuk ka koncept të kombësi të dyfishtë, dhe nuk ka asnjë garanci se kjo situatë mund të ndryshojë në të ardhmen e afërt. Prandaj, nuk janë vetëm të popullarizuara në mesin e qytetarëve rusë për të ndryshuar shtetësinë. Të parë të veprimit të personit,