Me qira marrëveshjes së lirë në pajtim me modelin lloji

Shkarkuar tonë pa pagesë app Jelouebien për të kryer inventarin tuaj në një tablet apo smartphone Dokumentet në dispozicion falas për përdorim personal vetëm Ajo është rreptësisht e ndaluar të shpërndarë ose të përdorni këto dokumente për ndonjë përdorim tjetër. Shënim: ju jeni vetëm përgjegjës për përdorimin e këtyre modeleve, ju duhet të kontrolloni tyre ne pershtatje me nevojat tuaja. Çdo të përgjithshëm ose të pjesshëm riprodhimi pa autorizim paraprak është rreptësisht e ndaluar Duke përdorur shërbimet e ofruara nga jelouebien ju pajtoheni me termat dhe kushtet e përdorimit të faqes dhe shërbimeve me qira menaxhimin online — sigurimit të