Llogaritja e borxhin tuaj raporti, simulim të borxhit me Krediti On Line

Borxhi norma korrespondon me përqindjen e shpenzimeve të ekonomisë familjare në raport me të ardhurat e saj. Në mënyrë që të dini tuaj, ne ofrojmë kjo makinë llogaritëse, e cila do të ju jap tuaj të saktë të borxhit raporti. Kjo është tregues për vlerësimin e kreditimit, kapaciteti i një personi ose të një ekonomie familjare. Zakonisht në Francë, agjensi bankare të rekomandojë që ju të keni një borxhi norma më e ulët se një në tre të ardhurat e famshme tridhjetë e tre. Borxhi raporti gjithashtu ju lejon të dini se tij ripagimit të kapaciteteve Në fakt, për çdo