Support: sasia dhe orarin e llogaritjesSi për të llogaritur shumën e mbështetur fëmijën duke përdorur shkallën e rrjetit të ministrisë së Drejtësisë