Avokatët e Francës online!


Shtëpi - Ekspertizës Në Francë


Ekspertiza Franca është një agjenci publike, e krijuar me aktin e sht tjuillet lidhur me zhvillimin e politikave dhe solidaritet ndërkombëtarPublike krijimin e vendosur nën dyfishtë mbikëqyrjen e ministrisë së Evropës dhe të Punëve të jashtme (MEAE) dhe ministritë e ekonomike dhe financiare, ajo është frëngjisht agjencisë ndërkombëtare për bashkëpunim teknik. Objektivi: projekti synon mbështetjen shumë të vogla, të vogla dhe të mesme (TPME) të vdesin fruta në luginën Bekaa dhe industria e drurit transformimit në Tripoli. Ekspertiza Francë kontribuon në objektivat e solidaritetit dhe ndikim në zhvillimin politik të franceze dhe evropiane, të përcaktuara nga vendet partnere dhe donatorët, Ekspertizë Franca është rekrutimin e ekspertëve të projektit në mënyrë që të mobilizoheshin dhe të know-how që janë më të përshtatshme për çdo situatë apo mision. Agjencia ka një portofol prej rreth pesëqind projekte në mbi njëqind vende Zbuloni përmes tonë interaktive hartë është një përzgjedhje të projekteve tona rreth botës.