Shërbimet ligjore në Ukrainë. Shërbimet e avokatëve