Avokatët e Francës online!


REKRUTIMI - Përgjegjës për rimëkëmbjen e gjobave dhe dënimeve - portalin e ministrisë ekonomike dhe financiare


të kryen operacionet e marrjes

E ngarkuar për mbledhjen e gjobave dhe dënimeve do të zbatojnë procedurat e mbledhjes së të përshtatur

dhe mban llogaritë.