Avokatët e Francës online!


Përgjegjësia e etërve dhe nënave


ajo është thjesht një fakt të fëmijës

Përgjegjësinë e baballarëve dhe nënave është një mëkëmbës të veçantë Në faktduke qenë shkak i dëmit.