Në mënyrë që të Avokatëve në Këshillin e Shtetit dhe Gjykata e Kasacionit

Avokatët në këshillatë grupuar në mënyrë që të vetë-punësuar profesional. për të përfaqësuar tashti. para Këshillit të Shtetit dhe të Gjykatës së kasacionit.