Avokatët e Francës online!


Kundër vizitës pas kontrollit teknik nuk është i vlefshëm - Sécuritest


Kaluar dy muaj pas një kontrolli negativ

e një të reja teknike të vizitoni në mënyrë të plotë është e nevojshme. Qendrat Sécuritest partneri juaj të Kontrollit Teknik për automobilave dhe kontrollin e ndotjes në të gjithë Francën. Sécuritest është pjesë e SGS grup

testimit dhe certifikimit Rrjeti Sécuritest propozon realizimin e kontrollit teknik të counter-vizita ose vullnetare të kontrollit për të gjitha llojet e automjeteve.

duke përfshirë automjet të veçantë: x.

udhëheqëse botërore e inspektimit

shërbimet komunale. makina e grumbullimit. Tonë kontrolluesit janë nga miratuar trajnimin dhe janë certifikuar në profesion.