Avokatët e Francës online!


Gramatikës: Ky, kjo, çfarë është


Mësoni anglisht Gramatikë: foljeve

mbiemrat dhe adverbse kushtëzuar klauzola.