Avokatët e Francës online!


GJITHASHTU: një Përkufizim të KËSAJ


Kjo nënkupton një sistem të trashëgimisë në të cilat

profesion ligjor

ndryshe nga francezët sistemit

me një varg që ka hapur nuk sjell me vete ndonjë të drejtë të trashëgimtari.