Avokatët e Francës online!


E gjykatës Administrative, e Caen: Shtëpi


Gjykata administrative është kompetente për të gjykuar shumica e kontestet që lindin nga veprimtaria e autoriteteve publike E Caen e gjykatës administrative ka refuzuar kërkesën e paraqitur nga dy të paraburgosur, në kushtet e paraburgimit në burg Gjykata administrative e Caen ishte nënshkruar me shufrat prej juridiksionin e tij të njëzetë ditë të dhjetorit një marrëveshje për nxitjen e ndërmjetësimit Në Caen për Gjykatën administrative dhe Gjykatën administrative të apelit të Nantes nënshkruar me bare e Caen, Coutances-AvranchesLetra e jurisprudencës administrative tribunalin e Caen e cila përfshinë periudhën prej korrikut të vitit deri në qershor është publikuar të punës dhe përmirësimin e pritjes së publikut dhe të përputhshmërisë me standardet e përshtatshmërisë për personat me reduktuar lëvizshmërinë do të marrë vendi.