E divorcit dhe ndarjes me pëlqim të ndërsjellë nëpërmjet Internetit në Zvicër