Avokatët e Francës online!


Drejtoria e Punëve administrative - Islamik i Organizatës për Arsim, Shkencë dhe Kulturë - ISESCO


Drejtoria e Punëve administrative është pajisja përgjegjës për të siguruar funksionimin e duhur brenda Drejtorisë së përgjithshme të ISESCOnë nivel administrativ. nga mobilizimin e të gjitha burimeve të nevojshme për të bërë këtë Drejtoria e Punëve administrative përfshin Ndarjet e mëposhtme:-Divizioni i Burimeve njerëzore-Ndarje e Shërbimeve administrative-Ndarja e shtabit të përgjithshëm dhe Konferenca-Marrëdhëniet me publikun Ndarja-Ndarja e Furnizimet. dhe të Mirëmbajtjes.