Deklaratë në linjë (jo-urgjente) — Web platformë FontJu doni të bëni një deklaratë në përputhje pa ty pranë stacionit të policisë.Kjo është e mundur në qoftë se deklarata juaj nuk është një situatë urgjente